ประเภทของวีซ่าอเมริกา

ประเภทของวีซ่าต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกา  สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยมีสถิติในการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประมาณ50,000 กว่าคนในแต่ละปี ซึ่งแบ่งเป็นวีซ่านักเรียน (F1) จำนวนกว่า 5,000 คน/ปี และวีซ่านักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน(J1) อีกกว่า 9,000 คน/ปี และวีซ่าประเภทอื่นๆ อีกกว่า 40,000 คน/ปี ตามสถิติของสถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย สถานทูตฯได้พิจารณาอนุมัติวีซ่าคิดเป็นอัตรา 90% ของใบสมัครวีซ่าทั้งหมด โดยผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าที่ครบถ้วนและแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สำคัญผู้สมัครจะต้องแสดงให้สถานทูตฯเห็นว่าจะไม่ระทำผิดกฎข้อบังคับใดๆ และจะเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่สำเร็จการศึกษาอย่างแน่นอน

วีซ่าอเมริกาประเภทต่างๆ
v วีซ่านักเรียน = F1
v วีซ่าโครงการแลกเปลี่ยน = J1
วีซ่าท่องเที่ยว = B1
วีซ่าธุรกิจ =B2
วีซ่าสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน = C1/D
วีซ่าว่าด้วยสนธิสัญญาการค้าและการลงทุน = E1/E2

 

ACADEMIC WORLD บริการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ ดำเนินงานโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอเมริกาอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ทีมงานด้านวีซ่าของเราพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าในแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ หัวใจสำคัญของการได้รับการอนุมัติวีซ่าก็คือผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานและแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้สถานทูตเห็นอย่างครบถ้วนและชัดเจน

เราคือทีมงานที่เชียวชาญและมากด้วยประการณ์ทางด้านการยื่นวีซ่ามายาวนาน
ติดต่อทีมงานมืออาชีพได้ทางช่องทางนี้ได้เลย

☎️ Tel: 061-818-2288085-115-9115063-303-9444

เราคือผู้เชียวชาญพิเศษทางด้าน วีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าอเมริกา  วีซ่าอังกฤษ  วีซ่าออสเตรเลีย  วีซ่านิวซีแลนด์

ข้อมูลเอกสารวีซ่าประเภทต่างๆ

USA F1 Visa
USA B1 Visa
Australian Tourist visa
Australian Partner visa

เราคือทีมงานที่เชียวชาญและมากด้วยประการณ์ทางด้านการยื่นวีซ่ามายาวนาน
ติดต่อทีมงานมืออาชีพได้ทางช่องทางนี้ได้เลย

☎️ Tel: 061-818-2288085-115-9115063-303-9444

📌 Line ID: @academicworld

💻 Facebook inbox: Facebook Academic World

บริการสมัครเรียน จัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มวีซ่า 
ให้คำแนะนำแบบครบวงจร และตรวจเช็คเอกสารอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน